m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE


ZABUDOWA
MIESZKANIOWA

OBIEKTY
BIUROWE I PRZEMYSŁOWE

OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY ZABYTKOWE


S p i s   w y b r a n y c h   p r a c   p r o j e k t o w y c h   w y k o n a n y c h   w   l a t a c h   1 9 9 4 - 2 0 1 2 :


 • 07.2017 Projekt 4 zespołów szatniowych kontenerowych przy budynkach produkcyjnych 3M przy ul. Kowalskiej 143przy budynkach: AD - 26m x 5 m, IATD - 9 m x 9 m, IATD- 27 m x 12m, PSD 6 m x 13 m. dla kobiet i mężczyzn wraz wiatrołapami oraz sanitariatami.
 • 04.2017. Projekt budowlany i wykonawczy (we współpracy z Nevica -Tech Mariusz Dziedzic) przebudowy ściany z bramami w budynku IATD 3M Kowalska 143. Projektowany obszar pomiędzy pomieszczeniem 0.11.P przetwarzania o pow. 2 807 m2 czynną halą produkcyjną i 0.18.P Magazyn wyrobów 1 942,6m2.
 • 02-04.2017 Projekt budowlany i wykonawczy) placu z kontenerami przy ul. Kwidzyńskiej 6 we W-w wraz z M+W. Plac manewrowy z masztem odgromowym z kostki bet. o pow. ok. 91 m2 na kontener magazynowy (urządzenie techniczne chłodnicze z wentyl. o wym. 8 m x 3 m o wys. 4 m na ciecze EX w 144 beczkach 200l)
 • 2016 - 02. 2017 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy (we współpracy z M+W) przebudowy do utworzenia TAI coverting w budynku prod. AD - 3M ul. Kowalska 143 W-w. Proces TAI do wytwarzania materiałów wygłuszeniowych do pojazdów samochodowych. Zakres zmian – pow. pom.:P-003, P003A, M-001 – 1 685 m2.
 • 11.2016 Projekt budowlany i wykonawczy przebudowa pom. Nr. 3.9 i Ł-19 IOBAN – 3M przy ul. Kwidzyńskiej 6 W-w. Podział pom. Nr. 3.9 na kilka nowych o pow. 76 m2 i wys. 4-9 m, zakres zmian pom. Ł-19 –ok. 70 m2.
 • 10.2016 - Analiza 3 wariantów zabudowy biur w bud PSD 3M ul. Kowalska 143 W-w. Przebudowy o pow. ok. 400 m2 na 1 piętrze 5 pomieszczeń biurowych z korytarzem.
 • 10.2016 Projekt budowlany i wykonawczy podnośnika w cz. Produkcyjnej w bud PSD 3M ul. Kowalska 143 W-w. W pom. POR01 o pow. 2 306 m2 z Madag W-w.
 • 09.2016 Projekt wykonawczy przebudowy budynku technicznego przy bud. PSD-3M ul. Kowalska 143 W-w. Pow. ok. 250 m2, pomieszczenia: Warsztat 93,5 m2, magazyn olejów 60,5 m2, Pompownia 94 m2.
 • 7-9.2016 Projekty przebudowy z rozbudowa cz. Bud. A-1 – IOBAN – 3M przy ul. Kwidzyńskiej 6 W-w. Czynna produkcja farmaceutyczna w zakresie plastrów. Wewnątrz przebudowa: Pomieszczenia czyste o pow. ok. 252 m2. Przebudowy związane z wydzieleniem nowej strefy pożarowej o pow. 2 322 m2. rozbudowa pow. zabud. 153,2 m2
 • 7.2016 Projekt wykonawczy rozbudowy z przebudową budynku PSD - 3M, Faza 6A ul. Kowalska 143 W-w. Rozbudowa części produkcyjnej na wtryskarki z suwnicami, magazynowa, biurowa oraz techniczna – 2 kondygn. Powierzchnia zabudowy części nowoprojektowanej -7 493 m2 Powierzchnia użytkowa 7 585 m2 Kubatura netto 75 472 m3, Wysokość 10 m, Wymiary zewnętrzne rzutu obiektu 81,0 m x 96 m
 • 03-05.2016 Projekt przebudowy antresoli w bud IATD-2 - 3M ul. Kowalska 143 W-w. W zakresie obszaru Firebird – produkcja plastrów testowych o pow. 1 474 m 2. Antresole likwidacja 1276,2 m2, Pomosty techniczne 629 m 2
 • 01- 02.2016 Projekt budowlany i wykonawczy posadowienia 4 silosów magazynowych przy budynku AD - 3M, ul. Kowalska 143 W-w. 4 silosy na Polipropylen granulowany o poj. 39 m3 i wys.11 m o średnicy 2 m, 3 m x 11 m,
 • 06-12.2015 2 Projekty budowlane oraz zamienne oraz wykon. przebudowy w bud prod. IATD-2 Firebird - 3M, ul. Kowalska 143 W-w z M+W. Na otwartej części o funkcji produkcyjnej pomieszczenia 043 o pow. 1505 m2 zaprojektowano i wydzielono 3 obszary z kilkunastoma czystymi pomieszczeniami dla nowej produkcji plastrów testowych
 • 9 -10.2015 Projekt Bud - wyk 2 silosów magazynowych przy bud prod. IATD - 3M, ul. Kowalska 143 W-w. 2 silosy mag. na Polipropylen granulowany o wys.11,8 m o średnicy 2 m, 3,4 m x 11 m,
 • 06-08.2015. Opinia – raport z rys. dotyczący zmian otwierania drzwi na obszarze PSD 18 szt. drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych oraz komunikacji. Oraz koncepcja przebudowy cz. 2 biur w bud nowej części PSD - 3M, ul. Kowalska 143 W-w.
 • 05-06. 2015 Projekty wiat rowerowych przy budynkach IATD i IATD-2 -3M Oraz projekt bud-wyk suwnicy w pom. 003 w budynku IATD-2, ul. Kowalska 143 W-w. 2 wiaty o pow. po 8m2 z placami utwardzonym 60m2 i 50 m2 wraz z Madag.
 • 04-05. 2015 Projekt bud-wyk. Przebudowy pomieszczeń na sklepik 3M w bud IATD-2 - 3M, ul. Kowalska 143 W-w. Powierzchnia po podziale - 50,4 m2 oraz Projekt bud-wyk budowy fundamentów i konstrukcji estakady suwnicy pomostowej w budynku produkcyjno-magazynowym IATD2 Powierzchnia pom. N003-1611 m2 Powierzchnia zakresu ok.1300 m2 wraz z Madag.
 • 03.2015 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy przebudowa pomieszczeń z aranżacją w budynku biurowym 2 piętro A4 oraz cz. laboratorium ul. Kwidzyńska 6 W-w. Powierzchnia zabudowy budynku biur A4 z laboratorium 1 446,0 m2 Powierzchnia użytkowa całego budynku - 2 088,0 m2 Powierzchnia użytkowa budynku cz. Biurowej -1 241 m2 Powierzchnia użytkowa 2 piętra po zmianach – 465 m2
 • 01.2015 Projekt projekt dźwigu towarowego z przeb. pom. w bud PSD - 3M, ul. Kowalska W-w z Madag. fundamenty o wymiarach 200cm x 240 cm w pomieszczeniu M01/P1 przy schodach na antresolę techn. przy pom nr M/05 do montażu dźwigu tow. budowa podestu z barierkami i konstrukcją dźwigu
 • 01-04 Projekt przebudowy w bud AD - Starflower wraz fundamentami i wentylacją - 3M ul. Kowalska 143 W-w. z Madag. Zakres zmian na pow. ok. 150 m2, budowa fundamentów o wymiarach: FP-1 160cm x 290 cm, FD1 210cm x 240 cm i 3 szt. FR-1 120 cm x 245 cm w pomieszczeniu produkcyjnym P017 Oraz przebudowa pomieszczenia laboratorium A014 i 3 pom -digestorium, szafy chemicznej i spektrometru.
 • Projekt budowy stacji paliw płynnych i LPG z myjnią samochodową STATOIL z infrastrukturą techniczną oraz oznakowaniem. Współpraca z Pracownią Projektową C4; Wrocław; 2012;
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia kilku głównych pomieszczeń na parterze i piętrze Ratusza we Wrocławiu; 2012;
 • Koncepcja osiedla budynków mieszkanych w Ślęży. 12 bliźniaków o pow. zab. po 72m2, w sumie 24 mieszkań o pow. użytkowej 85 i 117 m2; 2012
 • Koncepcja i projekt budowlany domu jednorodzinnego, powiat Milicz; 2011
 • Projekt koncepcyjny, bydowlany i wykonawczy rozbudowy i modernizacji instalacji biomasy w porcie EC Wrocław polegającą na budowie przenośnika biomasy z podporami, budowie wiaty ze zbiornikiem na biomasę (pow. zab. 200m2), rozbudowie istniejącej wiaty (docelowa pow. zab. 362,5m2) wraz z budową ogrodzenia - dla ZEC Service; Wrocław; 2011
 • Remont elewacji kamienicy Rynek 24 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont elewacji kamienicy "Pod Zieloną Dynią", Rynek 23 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont elewacji kamienicy "Pod Złotym Dzbanem", Rynek 22 we Wrocławiu; 2011;
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy części socjalnej, biurowej i produkcyjnej ze zmianą funkcji z magazynowej na produkcyjną w zakładzie przemysłowym 3M - Wrocław OHES przy ul. Kowalskiej 143. Pow. zakresu przebudowy 2300 m2; 2011
 • Projekt wykonawczy komory laboratorium w zakładzie przemysłowym 3M - Poland sp. z o.o. przy ul. Kowalskiej 143; 2011
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy części socjalnej i produkcyjnej ze zmianą funkcji z magazynowej na produkcyjną w zakładzie przemysłowym 3M - Poland sp. z o.o. przy ul. Kwidzyńskiej 6; Pow. zakresu zmian 272,7 m2; 2011
 • Remont elewacji kamienicy pl. Jana Pawła II 7 we Wrocławiu;
 • Projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji elewacji obiektów przemysłowych: 3 wież przesypowych węgla oraz 3 galerii nawęglania w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. we Wrocławiu;
 • Remont odtworzeniowy dachu i elewacji kamienicy Rynek 45 we Wrocławiu;
 • Remont dachu kościoła filialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Bogdaszowicach
 • Wielobranżowa dokumentacja remontu z dociepleniem dachów i elewacji z wymianą okien, wraz z tarasem i wyburzeniem wieży w budynku Zespołu Szkolno-Przedszk. nr 7 we Wrocławiu
 • Wielobranżowa dokumentacja remontu z dociepleniem ścian i dachów w bloku sportowym w Szkole Podst. nr 109 we Wrocławiu (pow. uż. 355m2, kub. 2500m3).
 • Wielobranżowa dokumentacja kompleksowego remontu z przebudową bloku sportowego przy Szkole Podst. nr 30 we Wrocławiu (pow. uż. Ok. 400m2, kub. 4150m3)
 • Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją modernizacji oraz zagospodarowania zespołu obiektów dawnej pralni przy ul. Dubois we Wrocławiu (pow. uż. 1 226m2, kub. 5 574m3 ) jako el. rewitalizacji osiedla Nadodrze
 • Modernizacja, renowacja i częściowa zmiana funkcji trzech kamienic przy ul. Uniwersyteckiej we Wrocławiu (3 206m2, 13 722m3)
 • Przebudowa budynku inwentarsko-mieszkalnego ze zmianą funkcji na stajnie z częścią mieszkalno-socjalną; Konary, gmina Udanin.
 • Remont i przebudowa elewacji i tarasów z wymianą okien i odwodnmieniem zabytkowego przedszkola przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu
 • Przebudowa z rozbudową zakładu mechaniczno-lakierniczego z częścią biurowo-socjalną i mieszkalną we Wrocławiu dla CHOWANIEC Zakład Produkcji Metalowej; pow. użytkowa 513,2 m2; 2007-2008
 • Inwentaryzacje i koncepcja rewaloryzacji dla zabytkowego folwarku w Grodźcu powiat Złotoryja; przebudowa stodoły ze zmianą funkcji na stajnie z zapleczem magazynowo-socjalnym (pow. uż. 735m2); przebudowa z rozbudową budynku magazynu rolnego na funkcje hali - areny widowiskowej; przebudowa budynku mieszkalno-inwentarskiego z częścią magazynową i przystosowanie go do funkcji biur i warsztatów; 2007-2008
 • Koncepcja z wnioskiem o warunki zabudowy adaptacji stodoły na bud. biurowy o pow. 360 m2 z rozbudową.
 • Projekt remontu dachu na kościele N.M.P.K.P. we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 83.
 • Projekt remontu elewacji zabytkowej 6 kond. kamienicy Rynek 39-40 we Wrocławiu dla Moda Wrocław i Broughmann-media.
 • Przebudowy z adaptacjami wnętrz na potrzeby oddziałów Centralnego Domu Maklerskiego we Wrocławiu (dwa oddziały przy ul. Mikołaja 9-11), w Jeleniej Górze (plac Wyszyńskiego 35) i Brzegu (Chrobrego 14c).
 • Koncepcja z wnioskiem o warunki zabudowy osiedla wielorodzinnych 11 budynków mieszkalnych na ok. 450 mieszkań w Radomsku.
 • Modernizacja 2 nastawni dysponujących we Wrocławiu i w Węglńcu dla PKP PLK
 • Budynek biurowy 3 kondygnacyjny, użyteczności publicznej - o wys. 12m, pow. 740 m2 i kub. 4 400 m3 dla Saint -Gobain D.M.B. we W-wiu przy ul. Avicenny14
 • Budowa domu jednorodzinnego o pow. zabud. 397 m2 i kub. 1 300 m3 z basenem o pow. 114 m2 z garażami i budynkiem gospodarczym w Nowym Targu we współpracy z R. Wójciakiem
 • Stacja benzynowa z drogami dojazdowymi, myjnią, częścią handlową i otoczeniem w Kleszczowie.
 • Koncepcje i ZTE rozbudowy o 800 m2, o bibliotekę i salę wykładową na 200 osób ze zmianą funkcji biurowej istniejącego budynku o pow. 2 656 m2 na dydaktyczną dla Wyższej Szkoły DSWE-TWP przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu całość o kub. 12 400 m3 we współpracy z biurem inżynierów Renoma i arch. R i T. Myczkowskimi
 • Modernizacja ze zmianą funkcji dawnej szkoły na centrum aktywizacji osiedla we W-wiu przy ul. Jerzmanowskiej 82 o pow. 400 m2
 • Przebudowa wnętrz biurowca z aranżacją o pow. 400 m2 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 5 dla Libet SA
 • Przebudowa wnętrz z aranżacją meblową w zabytkowej kamienicy przy placu Solnym 15 we Wrocławiu dla Xelion Doradcy Finansowi, Warszawa
 • Salon samochodowy z halą napraw, lakiernią i myjnią w Stanowicach k. Oławy kub. 11 470 m3 pow. 1974 m2
 • Zespół sportowo-rekreacyjny w Łękińsku powiat Bełchatów powierzchnia 38 538 m2
 • Rekonstrukcja z remontem osuszającym gotyckiego kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej
 • Przebudowa wnętrz 2 piętra zabytkowej kamienicy mieszkalnej z adaptacją na agencję fotograficzną Caro przy ul. Grottgera w Poznaniu o pow. ok. 400 m2.
 • Przebudowa boisk ze zmianą nawierzchni na syntetyczne w zespole szkolnym w Kleszczowie.
 • Remont wnętrz z budową zadaszenia domu kultury w Łękińsku pow. Bełchatów
 • Myjnia samochodowa z drogą dojazd. w Kleszczowie kub. 403 m3 pow. 81 m2
 • Przebudowa budynku warsztatowo socjalnego z placem manewrowym w Kleszczowie ul. Główna 41 kub. 2 268 m3 pow. 378 m2
 • Rozbudowa przedszkola w Łękińsku ul. Szkolna 18 pow. 520 m2 kubatura 4960 m3
 • Przebudowy z adaptacjami na telepunkty dla TP SA w Oleśnicy, Jeleniej Górze i Zgorzelcu, współpr. z TOYA Design - Poznań
 • Kompleks budynków mieszkalnych (2 x po 48 mieszkań) z terenem o pow. 1,6 ha z drogami i parkingiem w Świdnicy przy ul. Kopernika o powierzchni 2 x 2469 m2, kubatura 2 x 9 700 m3.
 • Hala napraw samochodów ciężarowych z zapleczem i sklepem w Jelczu-Laskicach we współpracy z W i J. Karnickimi kub. 8775 m3.
 • Rozbudowa i modernizacja budynku biurowego ZGKMiR w Kleszczowie pow. 319 m3 kub.1100 m3.
 • Hala magazynowo-garażowa z zapleczem dla ZGKMiR w Kleszczowie kub. 7 600 m3.
 • Rozbudowa bud biurowego Centrali Telefonicznej w Kleszczowie, kubatura ok. 2000 m3.
 • Adaptacje i aranżacje na cele filii Banku PEKAO S.A. 12 oddz. na Doln. Śląsku. pow. 90-200m2.
 • Przedszkole z wnętrzami, otoczeniem i wszystkimi branżami w Łuszczanowicach pow. Bełchatów.
 • Osiedle budynków wielorodzinnych z drogami, sieciami i zagospodarowaniem terenu w Łuszczanowicach pow. Bełchatów.
 • Rewaloryzacja, przebudowa wnętrz i elewacji XIX-wiecznego budynku Instytutu Botaniki UW ul. Kanonia - współpraca z mgr inż. C. Bielawski mgr inż. arch. K. Wartenberg.
 • Przebudowa budynku koszarowego na hotel dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni - współpraca z L. Konopek.
 • Projekty wnętrz sal konferencyjnych oraz zewnętrznych wiatrołapów dla "POLARU" we Wrocławiu.
 • Adaptacja barokowego budynku oficyny pałacowej na Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dln. współpraca z mgr inż. arch. K. Wartenberg i "Archex".
 • Rewaloryzacja zabytkowej elewacji i ogrodzenia budynku Wydziału Architektury Urb. i Plan. Politechniki Wrocławskiej przy ul. B. Prusa - współpraca z "Archex" .
 • Przebudowy z termodernizacjami pięciu budynków biurowych i dwóch hal produkcyjnych "POLARU" we W-wiu ul. Bora Komorowskiego 6.
 • Koncepcja osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu przy ul. Racławickiej, Stolarskiej z drogami, mediami, otoczeniem i usługami, współpraca z Chroń Partners i Echo Inwestment pow. działki 55 299 m2 , pow mieszk. 13 650 m2
 • Projekty konkursowe: budynek dla ZUS Wrocław (ul. Litomska) - II miejsce; budynki dla Gazowni we Wrocławiu i Legnicy, gimnazjum w Obornikach Śląskich, gimnazjum w Pawonkowie i inne.
 • Rekonstrukcja barokowego dachu z projektem górnej lukarny na gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego w Ślęży k. Wrocławia i zmiana funkcji na hotel, restaurację, dyskotekę, salę koncertową, apartamenty na wynajm i inne rekreacyjno-wypoczynkowe; współpr. z "Archex" dla A. Ptak.
 • Modernizacja i przebudowa głównego budynku biurowego "POLAR" we Wrocławiu.
 • Wyróżniony projekt konkursowy kwartału z dwoma budynkami wielorodzinnymi dla SM "Wrocławski Dom".
 • Modernizacja i przebudowa elewacji domu studenckiego "Ślęzak" dla Akademi Ekonomicznej - Wrocław.
 • Termomodernizacje elewacji 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla SM "Metalowiec", Wrocław.
 • Koncepcje urbanistyczne zagospodarowania głównych placów we Wrocławiu w czasie Kongresu Eucharystycznego.
 • Przebudowa 4-kondygnacyjnego hotelu przy ul. Trzemeskiej 4 we Wrocławiu.
 • Przebudowa hotelu "Mars" - Wrocław, ul. Żelazna 46 dla WAM.
 • Adaptacja budynku gospodarczego na biuro - Wrocław, Leśnica dla WAM.
 • Inwentaryzacja 11 zabytkowych kamienic z oficynami w Halle - Niemcy - współpraca AGP-1, K.Tomaszewicz, T.Małycha.
 • Adaptacja pomieszczeń WAM na stolarnie - Wrocław, ul. Przyjaźni 2/4.
 • Stacja uzdatniania wody w Słubicach dla Słubic i Frankfurtu nad Odrą; współpraca z wykonawcą instalacji "Wodropol" S.A.
 • Adaptacja, przebudowa oraz zmiana funkcji w budynkach cukrowni w Łagiewnikach.
 • Budynek biurowy - dział handlowy dla "Gumkowski - Röben" - Środa Śląska.
 • Rozbudowa zabytkowego zespołu pałacowego w Dębicach k. Środy Śląskiej.
 • Przebudowa części wnętrz w budynku biurowym Telewizji Wrocław (rozdzielenie Radia od Telewizji).
 • Udział z sukcesami w 2 konkursach architektonicznych na terenie Niemiec.
 • Adaptacja kamienic mieszkalnych na zespół gastronomiczno-hotelowy - Peitz, Niemcy.
 • Adaptacja "poradzieckiego" budynku koszarowego na liceum - Cottbus, Niemcy.
 • Domy jednorodzinne w Niemczech i we Wrocławiu z okolicami (nowe i rozbudowy).
 • Realizacje makiet, zdjęć, wizualizacje i nadzory na budowach wielu obiektów o różnych funkcjach.