m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE
UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA


OBIEKTY ZABYTKOWE:

 • 01.2017 Projekt budowlany z badaniami i nadzorami wymiany okien i witraży w kościele Św. Jadwigi powierzchnia całkowita (Pz) ok. 200 m2 · kubatura ok. 1500 m3, zakres prac 6 różnych okien z witrażami po ok. 2 - 3,5 m2, z renowacją kamiennego maswerku
 • 10.2016 Projekt koncepcyjny przebudowy i wystawy, budowlany i wykonawczy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - przebudowa pomieszczeń poddasza Zamku na Centrum Bioedukacji Multimedialnej z salą multimedialną i wystawową obecnie w stanie trwałej ruiny. Powierzchnia użytkowa całego budynku– 917 m2. Wysokość budynku 17,5 m Kubatura 8 616 m3
 • Projekt remontu elewacji z wymianą okien i dociepleniem stropu Kościoła pw. NMP Królowej Polski przy ul. Jerzmanowskiej 83; 2013
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia kilku głównych pomieszczeń na parterze i piętrze Ratusza we Wrocławiu; 2012;
 • Remont elewacji kamienicy Rynek 24 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont elewacji kamienicy "Pod Zieloną Dynią", Rynek 23 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont elewacji kamienicy "Pod Złotym Dzbanem", Rynek 22 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont elewacji kamienicy pl. Jana Pawła II 7 we Wrocławiu; 2011;
 • Remont odtworzeniowy dachu i elewacji kamienicy Rynek 45 we Wrocławiu; 2010;
 • Remont dachu kościoła filialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Bogdaszowicach, 2009
 • Modernizacja,renowacja i częściowa zmiana funkcji trzech kamienic przy ul. Uniwersyteckiej we Wrocławiu (3 206m2, 13 722m3); 2009;
 • Inwentaryzacja architektoniczna ze sprawdzeniem powierzchni w zabytkowej kamienicy przy ul. Staszica we Wrocławiu; Całk. pow. użytkowa 1401,3 m2; kubatura ok. 5 110 m3; 2009;
 • Remont i przebudowa elewacji i tarasów z wymianą okien i odwodnmieniem zabytkowego przedszkola przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu; Powierzchnia zabudowy: 388 m2, Powierzchnia elewacji ok.750 m2, Kubatura ok. 3 800 m3; 2009;
 • Przebudowa budynku inwentarsko-mieszkalnego ze zmianą funkcji na stajnie z częścią mieszkalno-socjalną; Konary, gmina Udanin; Pow. zabudowy po przebudowie: 1 100m2, kubatura: 10 000 m3; 2008;
 • Projekt gotyckiej więźby dachowej na wieży kościoła Św. Jadwigi we Wrocławiu
 • Inwentaryzacje i koncepcja rewaloryzacji dla zabytkowego folwarku w Grodźcu powiat Złotoryja; przebudowa stodoły ze zmianą funkcji na stajnie z zapleczem magazynowo-socjalnym (pow. uż. 735m2); przebudowa z rozbudową budynku magazynu rolnego na funkcje hali - areny widowiskowej(pow. uż. 1098m2); przebudowa budynku mieszkalno-inwentarskiego z częścią magazynową i przystosowanie go do funkcji biur i warsztatów(pow. uż. 724m2); 2007-2008
 • Remont dachu na kościele N.M.P.K.P. we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 83; 2007;
 • Modernizacja ze zmianą funkcji dawnej szkoły na centrum aktywizacji osiedla we W-wiu przy ul. Jerzmanowskiej 82 o pow. 400 m2; 2004 ;
 • Remont elewacji zabytkowej 6-kondygnacyjnej kamienicy Rynek 39-40 we Wrocławiu dla Moda Wrocław i Braughman Media; 2007
 • Przebudowa i zmiana funkcji przyziemia dawnego przedszkola na pub muzyczny, Radomsko; 2007 ;
 • Remont elewacji i przebudowa wnętrza w lokalu handlowym Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4. Dla Inter-Commerce sp. z o.o.; 2005
 • Rekonstrukcja z remontem osuszającym gotyckiego kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej; 2004 ;
 • Przebudowa z adaptacją na Centralny Dom Maklerski parteru kamienicy przy ul. Mikołaja 9-11 we Wrocławiu
 • Rewaloryzacja, przebudowa wnętrz i elewacji XIX-wiecznego budynku Instytutu Botaniki UW ul. Kanonia - współpraca z mgr inż. C. Bielawski mgr inż. arch. K. Wartenberg.
 • Inwentaryzacja barokowej więźby, rekonstrukcja dachu i projekt lukarn w Gmachu Głównym UW, współpraca z "Archex" i mgr.inż.arch. K. Wartenbergiem , proj. 1999r Realizacja 2000-2002;;
 • Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji barokowej oficyny pałacowej dla Urzędu Miasta i Gminy Brzeg Dolny. Współpraca z mgr.inż.arch. K. Wartenbergiem kub. 6100 m3, projekt maj 1999r. Realizacja 2000/2001
 • Projekt wykonawczy rewaloryzacji elewacji i ogrodzenia budynku Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej przy ul. B. Prusa 53 we Wrocławiu, współpraca z mgr.inż. K. Wartenbergiem, kubatura 12 000 m3, projekt IV 1998
 • Inwentaryzacje 11 kamienic mieszkalnych po ok. 5 tys. m3. Halle - Niemcy Współpraca z AGP-1, K. Tomaszewiczem i T. Małycha. Styczeń 1997


 • UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA