m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE
OBIEKTY BIUROWE I PRZEMYSŁOWE OBIEKTY ZABYTKOWE


OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • 01.2017 Projekt budowlany z badaniami i nadzorami wymiany okien i witraży w kościele Św. Jadwigi powierzchnia całkowita (Pz) ok. 200 m2 · kubatura ok. 1500 m3, zakres prac 6 różnych okien z witrażami po ok. 2 - 3,5 m2, z renowacją kamiennego maswerku
 • 10.2016 Projekt koncepcyjny przebudowy i wystawy, budowlany i wykonawczy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - przebudowa pomieszczeń poddasza Zamku na Centrum Bioedukacji Multimedialnej z salą multimedialną i wystawową obecnie w stanie trwałej ruiny. Powierzchnia użytkowa całego budynku– 917 m2. Wysokość budynku 17,5 m Kubatura 8 616 m3
 • 03.2015 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy przebudowa pomieszczeń z aranżacją w budynku biurowym 2 piętro A4 oraz cz. laboratorium ul. Kwidzyńska 6 W-w. Pow. zab. budynku biur A4 z laboratorium 1 446 m2. Pow. użytkowa całego budynku - 2 088 m2 cz. biurowa -1 241 m2. Powierzchnia użytkowa 2 piętra po zmianach - 465 m2
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia kilku głównych pomieszczeń na parterze i piętrze Ratusza we Wrocławiu; 2012;
 • Wielobranżowa dokumentacja remontu z dociepleniem dachów i elewacji z wymianą okien, wraz z tarasem i wyburzeniem wieży w budynku Zespołu Szkolno-Przedszk. nr 7 we Wrocławiu; powierzchnia zabudowy ok. 1 315 m2, kubatura ok. 16 800 m3; 2009;
 • Wielobranżowa dokumentacja remontu z dociepleniem ścian i dachów w bloku sportowym w Szkole Podst. nr 109 we Wrocławiu (pow. uż. 355m2, kub. 2500m3); 2009;
 • Wielobranżowa dokumentacja kompleksowego remontu z przebudową bloku sportowego przy Szkole Podst. nr 30 we Wrocławiu (pow. uż. Ok. 400m2, kub. 4150m3); 2009;
 • Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją przebudowy z rozbudową zespołu obiektów dawnej pralni przy ul. Dubois we Wrocławiu, ze zmianą funkcji na Centrum Rozwoju Zawodowego (pow. uż. 1 226m2, kub. 5 574m3 ) jako el. rewitalizacji osiedla Nadodrze; 2009;
 • Remont i przebudowa elewacji i tarasów z wymianą okien i odwodnmieniem zabytkowego przedszkola przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu; Powierzchnia zabudowy: 388 m2, Powierzchnia elewacji ok.750 m2, Kubatura ok. 3 800 m3; 2009;
 • Inwentaryzacje i koncepcja rewaloryzacji dla zabytkowego folwarku w Grodźcu powiat Złotoryja; przebudowa stodoły ze zmianą funkcji na stajnie z zapleczem magazynowo-socjalnym (pow. uż. 735m2); przebudowa z rozbudową budynku magazynu rolnego na funkcje hali - areny widowiskowej; przebudowa budynku mieszkalno-inwentarskiego z częścią magazynową i przystosowanie go do funkcji biur i warsztatów; 2007-2008;
 • Scena koncertowa na wyspie w Szczercowie wraz z drogą dojazdową i budynkiem socjalnym; 2006
 • Modernizacja ze zmianą funkcji dawnej szkoły na centrum aktywizacji osiedla we W-wiu przy ul. Jerzmanowskiej 82 o pow. 400 m2; 2004
 • Zespół sportowo-rekreacyjny w Łękińsku przy ul Północnej: Przebudowa układu komunikacyjnego, plac zabaw oraz plac na imprezy okazjonalne, boisko do piłki nożnej - trawiaste z nawodnieniem automatycznym, trybuny, 2 korty tenisowe (nawierzchnia poliuretanowa), budynek zaplecza sportowego, boiska z nawierzchnią sztuczną, budynek zaplecza sportowego z szatniami i sanitariatami i z ogrodzeniami. Łękińsko, powiat Bełchatów pow. 38 538 m2; 2004
 • 3-oddziałowe przedszkole z salą gimnastyczną, jadalnią z zapleczem kuchennym, mieszkaniem służbowym i gabinetem lekarskim w Łuszczanowicach, powiat Bełchatów; powierzchnia 1276 m2; kubatura 6100 m3; 2004
 • Przedszkole w Łuszczanowicach - wnętrza;
 • Rozbudowa z termoizolacją przedszkola w Łuszczanowicach; 2004;
 • Zespół boisk szkolnych z nawierzchniami sztucznymi, Kleszczów
 • Koncepcje i ZTE rozbudowy o 800 m2, o bibliotekę i salę wykładową na 200 osób ze zmianą funkcji biurowej istniejącego budynku o pow 2 656 m2 na dydaktyczną dla Wyższej Szkoły DSWE-TWP przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu całośc o kub. 12 400 m3 we współpracy z biurem inżynierów Renoma i arch. R i T. Myczkowskimi
 • Koncepcja budynku szatniowego dla klubu sportowego w Łękińsku
 • Przebudowa elewacji domu studenckiego Akademii Ekonomicznej "Ślężak" Wrocław ul. Ślężna, Projekt 1997, Realizacja 2002
 • Przebudowa Hotelu Olimpus. Aranżacja wnętrz baru letniego, projekt kawiarni z fontanną w patio; 2002
 • Adaptacje i aranżacje wnętrz na cele filii Banku PEKAO S.A. 12 oddziałów na Dolnym Śląsku; pow. 90-200m2, współpraca TOYA Design Poznań; projekt i realizacja 2000-2002
 • Pensjonat "Poznanianka 4" w Szklarskiej Porębie Górnej.
 • Udział w projekcie adaptacji na gimnazjum "poradzieckiego" budynku koszarowego w Cottbus - Niemcy dla COROOCON, kub. 18 tys m3 Projekt 1995, Realizacja 1996


 • OBIEKTY BIUROWE I PRZEMYSŁOWE OBIEKTY ZABYTKOWE