m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE


PLANY I INNE:


 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej w Oleśnicy oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gm. Miękinia oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gm. Miękinia oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Księginice w gm. Miękinia oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Okrzeszyce oraz prognoza oddziaływania planu na środowisko (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Szkoła filmowa - Posdam 06.96 (współpraca Grupa Ke);
 • Makiety domów mieszkalnych (współpraca Grupa Ke);
 • Kładka piesza przez granicę Badmuskau (współpraca Grupa Ke);
 • Centrum szpitalno-sanatoryjnie dla nerwowo i psychicznie chorych przy Dreźnie (współpraca Grupa Ke);
 • Pensjonat "Poznanianka 4" w Szklarskiej Porębie Górnej.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)