m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE
ZABUDOWA MIESZKANIOWA OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZENJ


OBIEKTY BIUROWE I PRZEMYSŁOWE:

 • Biogazownie projekty budowlane dla Deco Cleanenergy Inwestor Marcin Święcicki w Śladkowie o mocy 200 kW i zamienny - rozbudowa na ok. 1000 kW - w Łukowej o mocy 200 kW i zamienny - rozbudowa na ok. 1000 kW
 • 01.2017 Projekt budowlany przebudowy i modernizacji kotłowni w Niechlowie o mocy 6,5 MW na potrzeby Inwestora - Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie - dla Nomar. Pow. użytkowa kotłowni w sumie 369 m2, wysokość 15 m, kubatura 4 204 m3
 • 9.2016 Projekt budowy kotłowni o mocy 400 kW w Kowalach powiat Trzebnica. Pow. zabudowy 95 m2. Projektowany plac utwardz. bet. 54 m2. Wspólnota mieszkaniowa „Kowale” Kowale 4-7 gm. Oborniki Śl.
 • 9.2016 Projekt budynku garażowo-magazynowego z mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej Jerzmanowska 131 Wrocław - pow. zab. bud gospod-garażowego 475 m2 Kubatura całości 1696 m3 Drogi i place utw. bet. po rozbudowie 627 m2
 • Projekt budowlany W-w ul. Graniczna 3.2016 dobudowa budynku magazyn. do budynku usługowo- mieszkalnego Pow. użytkowa całości po rozbudowie 472 m2 Kubatura całości 1696 m3
 • 7-9.2016 Projekty przebudowy z rozbudowa cz. Bud. A-1 – IOBAN – 3M przy ul. Kwidzyńskiej 6 W-w. Czynna produkcja farmaceutyczna w zakresie plastrów. Wewnątrz przebudowa: Pomieszczenia czyste o pow. ok. 252 m2. Przebudowy związane z wydzieleniem nowej strefy pożarowej o pow. 2 322 m2. rozbudowa pow. zabud. 153,2 m2
 • 7.2016 Projekt wykonawczy rozbudowy z przebudową budynku PSD - 3M, Faza 6A ul. Kowalska 143 W-w. Rozbudowa części produkcyjnej na wtryskarki z suwnicami, magazynowa, biurowa oraz techniczna – 2 kondygn. Powierzchnia zabudowy części nowoprojektowanej -7 493 m2 Powierzchnia użytkowa 7 585 m2 Kubatura netto 75 472 m3, Wysokość 10 m, Wymiary zewnętrzne rzutu obiektu 81,0 m x 96 m
 • 06-12.2015 2 Projekty budowlane oraz zamienne oraz wykon. przebudowy w bud prod. IATD-2 Firebird - 3M, ul. Kowalska 143 W-w z M+W. Na otwartej części o funkcji produkcyjnej pomieszczenia 043 o pow. 1505 m2 zaprojektowano i wydzielono 3 obszary z kilkunastoma czystymi pomieszczeniami dla nowej produkcji plastrów testowych
 • 08.2015 Koncepcja funkcjonalno-kosztowa rozbudowy z przebudową budynku produkcyjnego dla Rockville Investment S.A. Zakład Produkcyjny Ul. Krakowska 112/116 Wrocław. Parter rozbudowa o pow. ok. - 1 420 m2. Suma pow. użytkowej ok. - 3 670 m2
 • Koncepcja z wizualizacjami rozbudowy budynku magazynowo-biurowego Hafele w Długołęce obecna zabudowa– 3 030 m2, planowana rozbudowa – 2 650 m2
 • 10.2014 Projekt koncepcyjny dla M+W - Kogeneracji Brodo -Split Chorwacja Na parter o pow 1536 m2 + Budynek o pow. 897 m2 + Rozbudowa dróg i Zbiorniki
 • 06.2014 Projekt koncepcyjny dla M+W z wizualizacjami i animacjami komputerowymi budowy fabryki helikopterów pod Łodzią Airbus – Helicopters. Pow. zabudowy bud. główny 14 100 m2 Kubatura 122 000 m2
 • Przebudowa i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Kontrakt K13 – Przebudowa układu komunikacyjnego na wjeździe do zakładu wraz z infr. techniczną oraz z budową dwóch budynków biur-soc.;2014
 • Koncepcja budynku magazynowego przy ul. Wagonowej we Wrocławiu dla ZEC Service; 2014
 • Projekt rozbudowy zakładu PSD (OH&ES). Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy z uzgodnieniami i nadzorami. Budowa części adm.-biurowo-socjalnej: 748m2, magazynowej: 3765m2, produkcyjnej: 2994 m2 Pow.uż. nowej rozbudowy: 7507 m2 Całk.pow.uż. po rozbudowie: 18 895 m2; 2013

 • Projekt budowy stacji paliw płynnych i LPG z myjnią samochodową STATOIL z infrastrukturą techniczną oraz oznakowaniem. Współpraca z Pracownią Projektową C4; Wrocław; 2012;
 • Projekt koncepcyjny, bydowlany i wykonawczy rozbudowy i modernizacji instalacji biomasy w porcie EC Wrocław polegającą na budowie przenośnika biomasy z podporami, budowie wiaty ze zbiornikiem na biomasę (pow. zab. 200m2), rozbudowie istniejącej wiaty (docelowa pow. zab. 362,5m2) wraz z budową ogrodzenia - dla ZEC Service; Wrocław; 2011

 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy części socjalnej i produkcyjnej ze zmianą funkcji z magazynowej na produkcyjną w zakładzie przemysłowym 3M - Poland sp. z o.o. przy ul. Kwidzyńskiej 6; Pow. zakresu zmian 272,7 m2; we współpracy z MW GROUP; 2011
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy części socjalnej, biurowej i produkcyjnej ze zmianą funkcji z magazynowej na produkcyjną w zakładzie przemysłowym 3M - Wrocław OHES przy ul. Kowalskiej 143. Pow. zakresu przebudowy 2300 m2; we współpracy z MW GROUP; 2011
 • Projekt wykonawczy komory laboratorium w zakładzie przemysłowym 3M - Poland sp. z o.o. przy ul. Kowalskiej 143;we współpracy z MW GROUP; 2011
 • Wielobranżowy projekt budowy automatycznej biogazowni 800kW w Mariankach gm. Kolsko; 2010;
 • Projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji elewacji obiektów przemysłowych: 3 wież przesypowych węgla oraz 3 galerii nawęglania (o długości 514, 135 i 111 m) w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., dla ZEC Service, suma powierzchni użytkowych: 1170 m2; 2010;
 • Przebudowa z rozbudową zakładu mechaniczno-lakierniczego z częścią biurowo-socjalną i mieszkalną we Wrocławiu z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwolenia na budowę oraz prowadzeniem nadzorów autorskich dla CHOWANIEC Zakład Produkcji Metalowej; pow. użytkowa 513,2 m2; 2007-2008;
 • Budynek biurowy 3 kondygnacyjny z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz projektami wnętrz - o wys. 12m, pow. 740 m2 i kub. 4 400 m3 dla Saint - Gobain DMB we Wrocławiu przy ul. Avicenny 14; 2007;
 • Modernizacje nastawni dysponujących w Węglińcu oraz na stacji Wrocław Pracze; dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2007;
 • Salon samochodowy z halą napraw, lakiernią i myjnią w Stanowicach k. Oławy kub. 11 470 m3 pow. 1974 m2; 2003-2006;
 • Przebudowa wnętrz z aranżacją meblową w zabytkowej kamienicy przy placu Solnym 15 we Wrocławiu dla Xelion Doradcy Finansowi Warszawa; 2004;
 • Przebudowa wnętrz biurowca z aranżacją o pow. 400 m2 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 5 dla Libet SA; 2004;
 • Stacja benzynowa z drogami dojazdowymi, myjnią, częścią handlową i otoczeniem w Kleszczowie; 2003;
 • Hala magazynowo - garażowa z zapleczem dla Zakładu Komunalnego Kleszczów; 2000-2002;
 • Rozbudowa i modernizacja budynku biurowego ZGMiR w Kleszczowie; pow. 319 m2, kub. 1100m3; 2000-2004;
 • Remont w zabytkowych halach Zakładu Eksoploatacji Tramwajów R-2 "Praga" ul. Kawęczyńska w Warszawie, pow. 6538 m2; we współpracy z A. Fryszka; 2004
 • Projekt przebudowy adaptacji kilku mieszkań o pow. ok. 400 m2 w Poznaniu ze zmianą funkcji na biura Agencji Fotograficznej CARO
 • Hala napraw samochodów ciężarowych z zapleczem, sklepem z artykułami motoryzacyjnymi i stacją diagnostyczną w Jelczu-Laskowicach; kubatura 8775 m3. Projekt V-VI 2002 realizacja 2002
 • Przebudowa z aranżacją strefy wejściowej dla "POLARU" we Wrocławiu; 2002;
 • Wnętrza sal konferencyjnych dla "POLARU" we Wrocławiu; 2001;
 • Przebudowy z termomodernizacją 5 budynków biurowych i 2 hal produkcyjnych "POLARU" we Wrocławiu ul. Bora Komorowskiego 6.; 2001;
 • Rozbudowa Centrali Telefonicznej w Kleszczowie; październik 2001;
 • Stacja uzdatniania wody w Słubicach dla Słubic i Frankfurtu nad Odrą; współpraca z wykonawcą instalacji "Wodropol" S.A.; 1996;
 • Budynek biurowy w Środzie Śląskiej dla "Gumkowski-Roben". Kubatura 1316 m3; 1997;

 • ZABUDOWA MIESZKANIOWA OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZENJ