m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
STR. GŁÓWNA     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     ANIMACJE
OBIEKTY BIUROWE I PRZEMYSŁOWE


ZABUDOWA MIESZKANIOWA:

 • 01.2017 Koncepcje w kilku wariantach zabudowy kwartału we Wrocławiu przy ul. Suwalskiej -Etap 1 pow. działki 4 362m2 biur ok. 2 750 m2 + usługi medyczne ok. 700 m2 + inne ok. 1000 m2 parking podziemny, 4 kondygnacje Etap 2 pow. ok. 5 830 m2, 2 budynki trzykondygnacyjne po 4 klatki schod. Pow. zabudowy ok. 1864m2 - 96 mieszkań – ok. 4 000 m2
 • 9.2016 - Projekt budynku garażowo-magazyn. 475 m2 z mieszkalnym bliźniakiem 175 m2, Jerzmanowska 131 Wrocław. Kubatura całości 1696 m3. Drogi i place utw. bet. 627 m2
 • 3.2016-Projekt budowlany W-w ul. Graniczna rozbudowa budynku usługowo-mieszkalno-magazynowego. Pow. użytkowa całości po rozbudowie 472 m2 Kubatura 1696 m3
 • Projekt zespołu hotelowego przy ul. Granicznej z zapleczem wraz z infrastrukturą i koncepcją zagospodarowania przestrzennnego Wspólnie z Harań&Matus; 2013
 • Projekt zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami i parkingami we Wrocławiu na Kępie Mieszczańskiej. Wspólnie z Harań&Matus; 2013
 • Koncepcja osiedla budynków mieszkanych w Ślęży. 12 bliźniaków o pow. zab. po 72m2, w sumie 24 mieszkań o pow. użytkowej 85 i 117 m2; 2012
 • Koncepcja i projekt budowlany domu jednorodzinnego (projekt w toku), powiat Milicz; 2011
 • Koncepcja osiedla domków szeregowych "Nowe Osiedle" w Radomsku; współpraca: A. i M. Sowa; 2009;
 • Dom jednorodzinny pasywny (6,5 kW ciepła na 170 m2); Mokronos k. Wrocławia 2008
 • Koncepcja osiedla wielorodzinnych 11 budynków mieszkalnych na ok. 44 mieszkań, Groblice, gm. Święta Katarzyna (współpraca przy kosztorysowaniu inwestycji Grzegorz Kubiś); 2008
 • Koncepcja z wnioskiem o warunki zabudowy osiedla wielorodzinnych 11 budynków mieszkalnych na ok. 450 mieszkań w Radomsku; 2007
 • Dom jednorodzinny o pow. zabud. 397 m2 i kub. 1 300 m3 z basenem o pow. 114 m2 z garażami i budynkiem gospodarczym w Nowym Targu we współpracy z R. Wójciakiem; projekt 2006, odbiór 2012;

 • Kompleks budynków mieszkalnych (2 x po 48 mieszkań) z terenem o pow. 1,6 ha z drogami i parkingiem w Świdnicy przy ul. Kopernika o powierzchni 2 x 2469 m2, kubatura 2 x 9 700 m3; projekt 2002, nadzory przy realizacji 2003-2006;
 • Osiedle budynków wielorodzinnych z drogami, sieciami i zagospodarowaniem terenu w Łuszczanowicach powiat Bełchatów; pow. działki 8500 m2, pow. zabudowy 750 m2 kubatura ok. 7900 m3;
 • Rozbudowa domu mieszkalnego z budynkami gospodarczymi - Wrocław, Jerzmanowo;
 • Koncepcja rezydencji mieszkalno-rekreacyjnej na jeziorze w Puszczy Noteckiej, Inwestor: Arkadiusz Maciąg - de Bruce; 2006
 • Koncepcja osiedla domków jednorodzinnych w Tomicach, gm. Stęszew dla Asquith Property Developments, Dromore, Co. Down, Irlandia Północna; 2007
 • Rozbudowa domu jednorodzinnego z garażem; Witostowice, gmina Ziębice; 2004
 • Dom jednorodzinny przy lotnisku we Wrocławiu (w trakcie budowy);
 • Nadbudowa z aranżacją wnętrz domu jednorodzinnego; 1999
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu (współpraca: pracownia Forum - mgr inż. W. Marszałek)
 • Pensjonat "Poznanianka 4" w Szklarskiej Porębie Górnej.
 • Garaż z grillem w Pniewach, współpraca L. Konopek, 1996
 • Dom jednorodzinny w Kamieńcu Wrocławskim; 1994
 • Dom jednorodzinny w Leśnicy


 • OBIEKTY BIUROWE I PRZEMYSŁOWE