m g r   i n ż .   a r c h .   T o m a s z   Ł a d o g ó r s k i
5 4 - 3 3 0   W r o c ł a w ,   u l .   J a s i ń s k i e j   1 9
t e l . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 2 - 6 0
f a x . :   ( 7 1 ) 3 4 9 - 4 6 - 1 1
e - m a i l :   b i u r o @ t e n d e r a r t . e u
ENGLISH     |     O FIRMIE     |     REALIZACJE     |     KONKURSY     |     PLANY I INNE     |     LINKI

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA, NA RYNKU OD 1994 ROKU, SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

ZABUDOWIE
MIESZKANIOWEJ

     

OBIEKTACH BIUROWYCH
I PRZEMYSŁOWYCH


     

OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ     

OBIEKTACH
ZABYTKOWYCH

OSTATNIA AKTUALIZACJA 11 II 2013